.

Трябва ли един климатик винаги да бъде „една окачена на стената кутия“?

Стенните тела са най-често използваните климатични тела, но съществуват и много различни
модели. Например...

Стенните тела са най-често използваните климатични тела, но съществуват и много различни
модели. Например, подовите тела могат да бъдат монтирани в близост до пода, като радиатор
или телата за открит таванен монтаж, които висят от тавана, като по този начин не заемат място
на стената. Има също така и канални тела (наричани понякога тела за скрит таванен монтаж),
които са скрити от погледа напълно – или в окачен таван, или в техническо помещение – и кли-
матизираният въздух се разпределя в помещението(ията) от въздуховоди.