.

Увреждат ли климатиците озоновия слой с фреони?

Не. От 2004 г. насам климатиците, съдържащи фреони са...

Не. От 2004 г. насам климатиците, съдържащи фреони са забранени за продажба в Европа.
Практически всички климатици на пазара днес използват хладилни агенти, които не вредят на
озоновия слой.