.

Как трябва да избера най-подходящия размер климатик за моя дом?

Изборът на подходящ размер климатик следва да се извършва от професионалист, тъй като...

Изборът на подходящ размер климатик следва да се извършва от професионалист, тъй като
той зависи не само от броя и големината на помещенията, които ще бъдат климатизирани, но
също така и от размера и ориентацията на техните прозорци, засенчването на прозорците от
слънце и други фактори. Като правило, са необходими някъде между 60 W и 120 W охладителна
мощност на квадратен метър климатизирано пространство.