.

Каква е здравословната стайна температура?

Според DIN стандарта, препоръчително е да не настройвате климатика под 25°C при охлажда-
не и разликата между външната...

Според DIN стандарта, препоръчително е да не настройвате климатика под 25°C при охлажда-
не и разликата между външната и вътрешната температура да не е повече от 6°C. Например, ако
навън е 32°C, температурата в помещението не трябва да е по-ниска от 26°C. По-ниската тем-
пература намалява влажността в помещението, което изсушава мембраните в носа и гърлото
- това причинява симптоми близки до настинка. Все пак в България често се срещат по-високи
температури, така че е допустимо да настроите климатика с по-голяма температурна разлика.
Имайте предвид, че е от значение колко често се движите между по-студена и по-топла среда.