.

Какво означава „хладилен агент“ в един климатик?

Охлаждането на една стая се постига чрез отнемане на топлинната енергия от стаята и нейното
„издухване“ извън нея. Хладилният агент е...

Охлаждането на една стая се постига чрез отнемане на топлинната енергия от стаята и нейното
„издухване“ извън нея. Хладилният агент е течността, която тече във вътрешността на тръбите
на климатика и пренася тази топлинна енергия между вътрешността и външната страна. Из-
ползваните вещества са с такива свойства, че процесът е енергийно-ефективен и постижим
с технология, която е безопасна за употреба.