.

Какво означава „инвертор“?

„Инвертор“ е технически термин за използвания в съвременните климатици електронен ком-
понент, който...

„Инвертор“ е технически термин за използвания в съвременните климатици електронен ком-
понент, който позволява на компресора да работи с различни обороти и следователно свобод-
но да регулира капацитета, който предоставя. В сравнение с по-старите и по-малко модерни
климатици, използващи компресори, които просто се включват и изключват, за да регулират
капацитета, един „инверторен“ уред консумира между 30 % и 50 % по-малко електроенергия
в продължение на целия сезон на охлаждане.