.

По-евтино ли е отоплението с климатик, отколкото в сравнение с традиционните начини (напр. газово отопление)?

Това зависи до голяма степен от местното електроснабдяване и цените на...

Това зависи до голяма степен от местното електроснабдяване и цените на природния газ на-
пример, но в много региони е по-евтино. Това се дължи на факта, че когато един климатик
с термопомпа отоплява, той взима по-голямата част от топлинната енергия от външния въздух
– а това е напълно безплатно! Като се вземат предвид австрийските цени на енергията, ото-
плението с климатик с термопомпа може да бъде с до 60 % по-евтино, отколкото с газов котел.