.

Трябва ли климатика да работи постоянно?

За да е наистина икономичен, климатика трябва да работи постоянно.

Това е така защото най-голямата консумация на ток е от момента на включване на климатика до достигане на зададената температура...

След това се изразходва много по-малко електрическа енергия само за да се поддържа температурата в помещението.

От което следва, че колкото по-добра е изолацията на помещението, толкова по-малко ток ще консумира климатика.

Когато излизате за по-дълго време (отивате на работа), може да намалите зададената температура с няколко градуса, за да може климатика след като се приберете, бързо да се върне в оптималния режим на работа.

В случай обаче, че ще отсъствате от дома си за по-дълъг период от време (няколко дни), изключването на климатика е задължително.