.

Въздухът, подаван от климатика, по-чист ли е от външния въздух?

Обикновените климатици, с изключение на Daikin Ururu Sarara, само циркулират въздуха в за-
творени помещения. Някои модели климатици имат...

Обикновените климатици, с изключение на Daikin Ururu Sarara, само циркулират въздуха в за-
творени помещения. Някои модели климатици имат пречистващи филтри, които да почистват
въздуха в помещението, така че при правилна поддръжка въздухът от климатика е по-чист от
външния въздух като цяло.
Дали той ще е по-чист от външния въздух, обаче, зависи от много фактори, като източник и ин-
тензивност на замърсители отвън (промишленост, движение по пътищата) и вътре в помеще-
нията (използване на химически почистващи препарати, синтетични тъкани и др.). Климатикът
Daikin Ururu Sarara е уникален, тъй като той може също така да вкарва пречистен въздух отвън
в помещението и използва технология „Daikin Streamer“ за пречистване на въздуха в затворени
помещения.